Zahvalnica od Udruženja privatnih lekara


01.10.2009.
Povodom 20 godina privatne lekarske prakse u Srbiji, klinika Hertz je dobila zahvalnicu za podrku u unapređenju privatne lekarske prakse od Udruženja privatnih lekara Srbije