Najnovije vesti


Hertz EHRA Milano
Analiza EKGa na prisustvo rizika za ARVC/D je rezultat naučnog doprinosa koji je Dr Vranić ostvarila tokom 13 godina izučavanja fenomena iznenadne srčane smrti kod pacijenata sa ARVC/D, a koji je ocenjen kao najbolja inovacija u kardiologiji 2015. godine na Svetskom kongresu aritmologije i Evropskom kongresu poremećaja ritma i sprovođenja […]

Najbolja inovacija u 2015. godini!


Cardio Solutions
Projekat koji je finansiran od strane IBDR predpristupnih fondova za Srbiju od strane evropske banke za regionalni razvoj

Projekti


Uniqa zdravstveno osiguranje
Ugovor sa UNIQA osiguranjem omogućava pružanje svih vrsta zdravstvenih usluga na osnovu Ugovora korisnika sa Uniqa osiguranjem

Ugovor sa UNIQA osiguranjemGenerali zdravstveno osiguranje
Ugovor sa Generali osiguranjem omogućava pružanje svih vrsta zdravstvenih usluga na osnovu Ugovora korisnika sa Generali osiguranjem

Ugovor sa Generali osiguranjem


TE Nikola Tesla
19.02.2010. Ugovor sa TE Nikola Tesla Obrenovac obezbeđuje svim zaposlenima pružanje usluga na rate preko Sindikalne organizacije samo na osnovu Potvrde poslodavca (mogućnost plaćanja od 3 do 12 mesečnih rata)

Ugovor sa TE NT Obrenovac


Metro
Ugovor sa kompanijom METRO obezbeđuje svim zaposlenima pružanje usluga sistematskih pregleda kao i svih ostalih zdravstvenih usluga po osnovu radnog statusa i potvrde poslodavca

Ugovor sa kompanijom MetroPolitika
10.08.2009. Ugovor sa Politika AD obezbeđuje svim zaposlenima pružanje usluga na rate preko Sindikalne organizacije samo na osnovu Potvrde poslodavca (mogućnost plaćanja od 3 do 12 mesečnih rata)

Ugovor sa Politikom


PIO fond
05.06.2009. Ugovor sa PIO fondom omogućava uživaocima penzija i članovima njihovih porodica pružanje usluga na rate samo na osnovu poslednjeg čeka od penzije (mogućnost plaćanja od 3 do 12 mesečnih rata)

Ugovor sa PIO fondom


Zahvalnica Hertz
01.10.2009. Povodom 20 godina privatne lekarske prakse u Srbiji, klinika Hertz je dobila zahvalnicu za podrku u unapređenju privatne lekarske prakse od Udruženja privatnih lekara Srbije  

Zahvalnica od Udruženja privatnih lekara