Najbolja inovacija u 2015. godini!


Analiza EKGa na prisustvo rizika za ARVC/D je rezultat naučnog doprinosa koji je Dr Vranić ostvarila tokom 13 godina izučavanja fenomena iznenadne srčane smrti kod pacijenata sa ARVC/D, a koji je ocenjen kao najbolja inovacija u kardiologiji 2015. godine na Svetskom kongresu aritmologije i Evropskom kongresu poremećaja ritma i sprovođenja u Milanu.