Naprasna srčana smrt


Naprasna smrt
Iznenadna srčana smrt (ISS) ne poštuje geografske granice i nastavlja da bude veoma važan izazov medicinskim naučnicima na celoj planeti.

Način i vreme nastanka iznenadne srčane smrti (ISS) jesu nepredvidljivi, što je opšte prihvaćena definicija za smrt kojoj je predhodio gubitak svesti unutar sat vremena od razvoja akutnih simptoma. Klinička, naučna, medicinsko-legalna i društvena pitanja moraju se razmatrati da bi se postigla njena definicija: prodromi, početak, srčani zastoj i progresija ka biološkoj smrti.

Incidenca ISS je cca 300 000-350 000 godišnje, što doprinosi incidenci od 0,1-0,2% godišnje u populaciji starijoj od 35 godina. Globalna incidenca iznosi 1-2 na 1000. Različite procene predlažu da najmanje 2/3 svih ISS se javljaju usled neprepoznate koronarne bolesti (KB) ili u podgrupama pacijenata sa veoma niskim rizikom zbog KB.

Poglavlje po pozivu u monografiji izuzetnog medjunarodnog znacaja (po kriterijumima Ministarstva nauke i prosvete Srbije)

Projekat koji je finansiran od strane IBDR predpristupnih fondova za Srbiju od strane evropske banke za regionalni razvoj. 

Intervju sa Dr Ivanom Vranić

Aritmogena displazija desne komore
Osnovna karakteristika bolesti je ekstenzivna zamena miokarda desne komore (DK) fibrozno-masnim tkivom. Srca koja su obrađivana na autopsiji pokazuju: masivne, regionalne ili difuzne fibrozno-masne infiltracije, makroskopski izgled nalik pergamentu i prozirnost slobodnog zida DK, sa blagom do umerenom dilatacijom DK, zajedno sa aneurizmatskim proširenjima posterobazalnog, apikalnog i izlaznog trakta DK. Opisani regioni DK predstavljaju „trougao displazije“, koji omogućava diferencijalnu dijagnozu sa trening indukovanim „sportskim srcem“, koje čini globalno uvećana DK, bez regionalne dilatacije i/ili disfunkcije. Patohistološki, fibrozno-masna infiltracija je obično udružena sa fokalnom miokardnom nekrozom i zapaljenskom infiltracijom izgleda zakrpe (eng. patchwork). Važno je spomenuti da su fibrozno-masni ožiljci i aneurizme potencijalni izvori životno ugrožavajućih komorskih aritmija. Histopatološka organizacija preostalog miokarda je smeštena (gotovo uronjena) u zamenjeno fibrozno-masno tkivo, koje, zatim, vodi nehomogenom intraventrikularnom sprovođenju i lako biva predisponirano re-entry mehanizmima.

Degeneracija skeletnog mišića koja se viđa u Duchenne/Becker-ovoj mišićnoj distrofiji, slična je procesu sa kardiomiocitima u ARVC/D i strukturalnim sličnostima između alfa-aktinina i N terminalnog domena distrofina, što ukazuje na mogućnost povezanosti mutacije gena za alfa-aktinin i ARVC/D. Međutim, objavljeni rezultati naučnih istraživanja su ustanovili različite izoforme alfa-aktinina, što je dovelo do zaključka da mutacije specifičnog gena ne prouzrokuju funkcionalne promene u svim izoformama.

Srca koja imaju nemanifestnu formu ARVC/D nisu adekvatna donorska supstitucija za transplantaciju srca. Zato je provera softverskom analizom VCG Sophie od izuzetnog značaja u transplantaciji srca.

Za više informacija, kliknite ovde

Testirajte EKG na prisustvo rizika za ARVC/D- provera softverskom analizom VCG Sophie

Test opcija: Usluga ,,Testiranje EKGa na prisustvo rizika za ARVC/D“ je revolucionarna metoda skrininga EKGa na prisustvo eventualnog rizika za naprasnu srčanu smrt (ISS). Usluga je namenjena onima koji zele da testiraju svoj EKG ili lekarima koji žele da provere EKG svog pacijenta na osnovu saglasnosti svog pacijenta. Ova analiza je rezultat naučnog doprinosa koji je Dr Vranić ostvarila tokom 13 godina izučavanja fenomena ISS kod pacijenata sa ARVC/D a koji je ocenjen kao najbolja inovacija u kardiologiji 2015. godine na Svetskom kongresu aritmologije i Evropskom kongresu poremećaja ritma i sprovođenja u Milanu.

Svi podaci koji su lične prirode biće strogo zaštićeni od strane davaoca usluge. Analiza EKG zapisa je bazirana na patentiranom softveru specijalno napravljenom za detekciju rizika za ISS. Potrebno je istaći da je analiza preliminarnog karaktera i da ukoliko je pozitivna potrebno je dalje ispitivanje u pravcu potvrde dijagnoze, a ukoliko je negativna mogućnost ARVC/D je isključena. U tom smislu negativan odgovor je veoma verovatno konačan (isključivši period intenzivnog rasta i razvoja kada je potrebno ovu analizu ponoviti na svake 2 godine).

Kratko uputstvo za korišćenje usluge analize procene rizika od ISS
Skeniranje EKG se vrši u srazmeri 1/1, JPEG ili TIFF format, u 300 dpi rezoluciji zajedno sa delom u kome se jasno vidi signal baždarenja sa imenom EKG aparata.

Skeniran EKG se upload-uje u predviđeno polje na naš sajt.

Odgovor će vam biti dostavljen po redu pristizanja zahteva, a najkasnije u roku od 24h od momenta potvrde prispeća uplate na tekući račun radnim danima.

Rok
za eventualne reklamacije iznosi 2 dana od isteka 24h od uspešno poslatog zahteva (ne računaju se slobodni dani i dani vikenda i praznici).

Cena usluge zavisi od zemlje klijenta, ona će se automatski prikazati nakon što se odabere zemlja porekla.
[_/su_spoiler]

Kliknite ovde da biste popunili on-line formular