O nama


Specijalna bolnica za bolesti srca Hertz osnovana je 2003. godine pri Trgovinskom sudu u Beogradu kao Zdravstvena ustanova. Sedište bolnice je u ulici Kralja Milutina 36 u Beogradu.

Specijalna bolnica Hertz se bavi pružanjem medicinskih usluga iz oblasti kardiologije ambulantnog i bolničkog tipa. Ambulantni deo bolnice podrazumeva pružanje usluga u vremenu od 8h do 17h i to kardioloških pregleda, terapije infuzionim rastvorima, medikamentima za zbrinjavanje hitnih stanja, kao i savetovalištem za pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i profesionlni sport. Takođe ovaj deo je opremljen najsavremenijim aparatima za kardiodijagnostiku firme Schiller iz Švajcarske. U okviru svog bolničkog dela Hertz ima 10 bolesničkih postelja u domenu intenzivne i poluintenzivne nege. Ishrana se planira za svakog pojedinačnog pacijenta bilo da je u pitanju: kardijalna, dijabetična ili nefritična, kao i ukupni broj potrebnih kalorija.

Aktivnosti i naučno nastavna delatnost Specijalne bolnice Hertz odvija se kontinuirano, kroz stručne sastanke u okviru ustanove ili na kongresnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za bolesti srca HERTZ
Matični broj: 17485164
PIB: 102898482
Delatnost: zdravstvena delatnost – medicinska praksa
Šifra delatnosti: 8610