Ugovor sa kompanijom Metro


Ugovor sa kompanijom METRO obezbeđuje svim zaposlenima pružanje usluga sistematskih pregleda kao i svih ostalih zdravstvenih usluga po osnovu radnog statusa i potvrde poslodavca