Ugovor sa PIO fondom


05.06.2009.
Ugovor sa PIO fondom omogućava uživaocima penzija i članovima njihovih porodica pružanje usluga na rate samo na osnovu poslednjeg čeka od penzije (mogućnost plaćanja od 3 do 12 mesečnih rata)